Tidningsartiklar

Tidningen 7an vecka 24, 17 juni 2016
Gudrun visar den nytryckta boken, Scener ur en barndom.

I maj tog ABF Västernorrland och PRO-samorganisationer att planera in boken den för studiecirklar, se nedan tidningsartikel.  .