Bokintressenter


Boken Scener ur en barndom förmedlas via Träffpunkten Kom Ini Örnsköldsvik. Detta på grund av en önskan från Örnsköldsviks kommuns företrädare för äldreomsorgen.

Med anledning av det mycket goda samarbetet med PRO Gullänget vill de marknadsföra boken PRO lokalt och till samorganisationerna.

I övrigt säljs boken bara via hemsidan www.barndom.nu.

Har ni frågor kontakta då Kenth Gidlund tel 070-240 94 39 eller k.gidlund@outlook.com  för mer information.

Välkommen att ta kontakt.