Författaren

GudrunGidlund

Gudrun har under ett långt arbetsliv arbetat med barn i roller som fritidspedagog och specialpedagog.