Uppbackare

Tidningen 7:an, Örnsköldsvik har backat upp Gudrun att sälja boken på marknaden.  Tack för initiativet chefredaktör Ulf ”Boa” Eklund. Har Ulf inte tagit det initiativet har boken med stor säkerhet inte tryckts.

Zoft 80 AB, Umeå. Det dataföretag som skapat hemsidan, som verkligen kan rekommenderas på grund av deras service och snabbhet.

ABF Västernorrland, positiva och inspirerande respons har gjort att vi vågat trycka upp boken och kunna presentera den för en bredare publik.

PRO Gullänget, var den första PRO förening som kontaktades. Deras positiva reaktion på boken och intresse att marknadsföra den internt inspirerade oss att våga trycka upp boken. Därtill har PRO Gullänget tagit initiativet att boken marknadsförs via PROs samorganisationer.

Olika PRO länsförbund har meddelat att de skickar information om boken till sina PRO-föreningar i resp län.

Olika studieförbund och allehanda föreningar har meddelat att de kommer att ha cirklar kring 50-talet där denna bok blir huvudbok.