Referenser

Lena Sjölander, Aktivitetssamordnare, Rosenborgs sjukhem, Örnsköldsviks kommun. Lena tog initiativet att testa boken på de sjukhem hon är ansvarig för. Efter testen rekommenderades boken  till ansvarig chef i kommunens äldre omsorg, att köpa boken till alla aktivitetssamordnare i sjukhemmen, vilket gjordes.

Gemensamt för alla aktivitetssamordnare i sjukhemmen är att man har högläsning ur boken. Citerar Lena; träffarna har fått en livlighet som få  böcker ger. Bokens lättlästa och roliga framställan har visualiserats med  många bilder, vilket gör att egna minnesbilder poppar upp och pratas om.

Anna Borg, chef för Träffpunkten Kom In, Örnsköldsviks kommun.  Anna och hennes kollegor har högläsning ur boken vid speciella tidpunkter, vilka uppskattats av alla besökande på Träffpunkten.  Motsvarande respons på boken som Lena pekar på har även Anna.

Därför rekommenderas att andra institutioner som har kontakt eller arbetar med äldre att använda boken som en minnesnyckel, där bokens positiva framställan av författarens minnen skapar  rörlighet och livfullhet hos de som lyssnar vid  högläsningstillfällen.

Paul Jonsson, 81 år, PRO-Gullänget, var direkt positiv vid första mötet om boken.  Han bjöd in till att träffa styrelsen. Responsen var otroligt positiv och erbjudande att hjälpa till med att marknadsföra boken, vilket pågår.

När Paul läst boken, kom kommentaren, alla vi äldre behöver hjälp att komma ihåg, därför är den här boken till stor hjälp och som rekommenderas till alla äldre. Därför tar han ansvar att marknadsföra boken internt i PRO och samarbetsorganisationerna i kommunen. Det bör nämnas att Paul är IT-ansvarig i PRO Gullänget.

Anders Hägg, Verksamhetsledare, ABF Västernorrland. Örnsköldsvik.  Anders mycket positiva attityd när boken presenterades var kul att höra. Han påtalade att boken passar mycket bra för studiecirklar, eftersom den är rolig att läsa och har  bilder på allt möjligt och en innehållsförteckning som underlättar bokstudien.

Anders presenterade boken för PRO och samorganisationerna, där det beslöts om att använda boken för studiecirklar med temat  – mitt 50-tal. Därefter tog  Anders  kontakt med sina ABF kollegor i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Sollefteå och Kramfors vars respons var lika som Anders hade. Därför planeras och marknadsförs boken nu till bl a ABF samarbetsorganisationer. Anders har meddelat att ett antal bokcirklar startar i höst.

Katharina Eriksson, Verksamhetsledare, ABF Västerbotten, Umeå. Katharina har  stort intresse av att marknadsföra boken och hjälpa till. Därför inbjöds denna att vara med på Seniormässan i Umeå den 28 sept. Boken försäljs i ABF:s monter.