Information

Ovanligt är innehållsförteckningen i den här typen av bok. Den har satts in på inrådan av studieförbundet ABF Västernorrland, PRO Gullänget och Örnsköldsviks kommuns äldreomsorgsföreträdare, med anledning av att boken skulle testas i studiecirklar och samtalsträffar. Boken fick stor respons direkt  och fungerade till full belåtenhet.

Träffpunkten Örnsköldsvik och flera sjukhem i Själevad var först med att ha högläsning ur boken. Reaktionen från var mycket positiv och fler högläsningsgrupper hör av sig för att köpa boken.

Nu finns boken på många bibliotek i landet. Finns den inte på din ort, be då det biblioteket att beställa boken.

PRO Gullänget har på olika sätt engagerat sig i att boken ska spridas i föreningen och i samorganisationens föreningar. Gemensam reaktion är, ”precis så här upplevde vi 50-talet”.

Bokens berättelser väcker egna minnen till liv har påpekats i epost, handskrivna brev, telefonpåringningar och från unga och äldre pensionärer, boende i sjukhem,  aktivitetsledare,  cirkelledare, m fl på sådant sätt som är synnerligen ovanligt enligt dessa.  Många bokläsare har skrivit och ringt till Gudrun som tackar för att hon så väl beskrivit sitt 50-tal, som är mycket likt deras. Minnena startas igång när man läser boken, är ett återkommande påpekande. Boken är en minnesstartare.

Verksamheter som köpt boken finns runt i landet, är Träffpunkter Kom In, presentbutiker, museer, cafeer, bibliotek (universitets-, stads-,  folk-, allmänna- och skolbibliotek), kommunala skolor, folkhögskolor, etnologiska institutioner i universitet och högskolor, kommunala och privata sjukhem och  äldreboenden, hembygdsföreningar,  medlemmar i pensionärs- och seniorföreningar, bilaffärer där nybilsköpare fått boken.

Studieförbunden ABF, SPF, Vuxenskolan och Bilda har meddelat att bokcirklar har genomförts och nya planeras.

För varje månad växer bokköpargrupperna. Bokintresset beror på att de små berättelserna gör att vi som upplevt 50-talet minns våra egna minnen.

Runt om i landet har det meddelats att ett stort antal bokcirklar genomförts med utgångspunkt från boken Scener ur en barndom i temat ”ung på 50-talet”.  Många bokcirklar har genomförts och nya planeras för i år och 2019 har informerats om.

Glädjande är att i höst har det meddelats att fler studieförbund ska starta bokcirklar kring  denna bok. Boken kommer att finnas tillgänglig på bokmarknaden många år framåt. Gehöret från bokköparna visar att boken har en plats på bokmarknaden. 

 Vi medverkar i allehanda aktiviteter hos senior- och pensionärsföreningar, sjukhem och äldre boenden,  föreningar, mässor, mm och berättar , visar bilder, varför och hur den kom till. Detta arbete tar tid, men vi själva är pensionärer. Den som åker på dessa samlingar är Kenth Gidlund, make till författaren Gudrun Gidlund.

Boken kan bara beställas via denna hemsida, www.barndom.nu

Boken har funnits på bokmarknaden  sedan hösten 2016, vars respons blivit bättre än vad som inledningsvis siades om, vilket vi tackar alla bokköpare för. Därför sänks  bokpriset under denna höstkampanj från 159 kr till 129 kr exkl frakt.